Oczko wodne - forum
Forum miłośników oczek wodnych.

newsy - Definicja oczka wodnego.

Pawel Woynowski - 2006-03-13, 02:51
Temat postu: Definicja oczka wodnego.
Pojęcie "oczka wodnego", nie znajduje się w literaturze technicznej, czy też w przepisach techniczno - budowlanych z zakresu budownictwa wodnego, czy melioracji.

W potocznym rozumieniu, "oczko wodne" jest małym zalewem, stawikiem, zbiorniczkiem, czy akwenem wodnym, zwykle realizowanym w celach krajobrazowych, czasami zasiedlonym przez ryby ( na przykład akwariowe), z nasadzeniami ozdobnych roślin podwodnych, lub też zrealizowanym w celach ściśle rekreacyjnych. Obecnie oczka wodne wykonywane najczęściej są przez właścicieli posesji i działek, coraz częściej zwracających uwagę na ciekawą zabudowę swoich posesji przez elementy małej architektury, wykonywane w sposób zgodny z wymogami środowiska.

Normalnie jest to obiekt nie duży, zwykle o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, jakkolwiek znane są zalewy, zwane oczkami wodnymi, o powierzchni 1ha, a nawet większej. Zwykle są to też obiekty płytkie, mało kiedy głębsze od 1m. W takim rozumieniu, oczko wodne nie jest hydrotechnicznym zbiornikiem wodnym, czy też stawem rybnym hodowlanym, do których odnosi się całą technika inżynierii wodnej, czy inżynierii wodno - melioracyjnej.

Prawo budowlane obowiązujące od dnia 11 lipca 2003r ( zmiana prawa budowlanego: Dz.U. Nr 80, poz. 718) dokonało jednak sprecyzowania, co możemy nazwać jako "oczko wodne". Otóż zgodnie z aktualnymi przepisami (artykuł 29.1 poz. 15 tej ustawy) nasz obiekt, który próbujemy zdefiniować to przydomowy basen lub oczko wodne, przy czym przy powierzchniach lustra wody do 30m2 zmienione prawo budowlane pozwala na wykonawstwo robót bez posiadania PROJEKTU BUDOWLANEGO i bez całej, często skomplikowanej procedury związanej z przygotowaniem inwestycji. Jak się więc "oczko wodne" ma do tych wszystkich przepisów?.

Czy "oczkiem wodnym" w rozumieniu prawa budowlanego będzie akwen dwuczęściowy, połączony na przykład kaskadą wodną, strumieniem, czy rurociągiem zasilającym, przy czym każda z części akwenu miałaby powierzchnię mniejszą od 30m2 (razem poniżej 60m2), czy też nie?. Otóż, przy podziale zalewu na areały mniejsze od 30m2, mówiąc żartobliwie: dzieląc jedno oko na kilka oczek, możemy dalej mówić, że mamy do czynienia z kilkoma, oddzielnymi oczkami i dla nich wszystkich miałby zastosowanie art.29.1 ust.15 ustawy.

Istnieje też jeszcze jedno ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość uproszczonej realizacji oczka wodnego. Mianowicie w art. 29.1 poz.14 wspomnianego prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty wodne tylko w przypadku piętrzenia do 1m.

Co więc należy rozumieć przez "piętrzenie do 1m". Otóż, zdecydowanie nie chodzi tu o głębokość. Możliwe jest wykonanie "oczka wodnego" o głębokości kilku metrów, przy piętrzeniu poniżej 1m i odwrotnie: oczka bardzo płytkiego, na przykład o głębokości 0,5m, lecz o piętrzeniu kilku metrów. Wyróżnikiem jest tu konfiguracja terenu sąsiedniego, wysokość grobelki nad sąsiednim ciekiem, znaczny spadek terenu przyległego itp. itp.

Generalnie jednak, oczko wodne wykonane na płaskim terenie, bez względu na głębokość akwenu (czy jest głębokie na 1m, 2m, czy nawet jeszcze więcej) spełni wymóg "piętrzenia poniżej 1m", a z taką właśnie sytuacją inwestorzy prywatni mają najczęściej do czynienia. Przy lokalizacji "oczka wodnego" na bardzo stromym zboczu i wyniesieniu oczka lub jego części ponad teren macierzysty, ze względów formalnych, a także dla bezpieczeństwa rozwiązania, radziłbym raczej zasięgnąć opinii specjalisty, czy rzeczywiście nasze oczko wodne spełniać będzie kryterium "zwolnienia" z wykonywania projektu budowlanego (piętrzenie poniżej 1m) i czy nie stanowić będzie zagrożenia (awarią) dla terenów położonych "niżej".


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group